2005 - Ambiance in 't kot

Ambiance in 't kot - 2005Het stuk speelt zich af op de afdeling  “plastische chirurgie” van een ziekenhuis met nogal wat financiële problemen.


Ten einde die problemen te helpen oplossen werd o.a. een nieuwe ietwat extravagant te noemen plastische chirurg aangeworven.


Ook het verplegend- (?) en onderhoudspersoneel moet zijn duit in het zakje doen en moet dus superflexibel werken.


Van de patiënten wordt uiteraard ook verwacht dat ze zonder onderscheid van klasse op éénzelfde kamer gaan liggen. Dit alles zorgt voor hilarische toestanden.


Als de afdeling “palliatieve zorgen” met “plastische chirurgie” wordt samengevoegd en de begrafenisondernemer op een patiënt verliefd wordt, is het hek helemaal van de dam…